Pe directorul de articole ProAdvert este interzisă publicarea de articole cu conținut obscen, defăimător, pornografic, materiale ce instigă la violenţă, rasism sau discriminare, precum şi cele legate de jocurile de noroc.

Nu sunt acceptate articole cu caracter ameninţător, ce încurajează practici ilegale sau aflate la limita legalităţii.

Nu sunt tolerate indecenţa, ofensiva, calomnia, xenofobia, lipsa de moralitate.

Toate articolele sunt proprietatea autorilor. Autorii îşi rezervă copyrightul asupra textelor.

Nu suntem răspunzători pentru opiniile şi veridicitatea informaţiilor din articolele publicate.