Firma declarata inactiva in baza art. 78 C.proc.fiscala isi poate desfasura activitatea normala conform obiectului de activitate inregistrat la Registrul Comertului.

Activitati permise pe perioada inactivitatii fiscale:

  •           poate desfasura activitati economice, fiind supusa obligatiilor privind plata impozitelor si taxelor catre bugetul de stat.
  •           poate emite facturi, insa nu nu va putea sa deduca cheltuielile si TVA-ul; de asemenea, pentru facturile emise de o firma declarata inactiva nici partenerii  acesteia nu vor putea deduce cheltuielile si TVA-ul;

Obligatiile firmei declarate inactiva:

1.       Contribuabililor declarati inactivi li se anulează, din oficiu, inregistrarea in scopuri de TVA, incepand cu data comunicării deciziei de declarare in inactivitate.

2.       Are obligatia de a  depune, in continuare, toate declaratiile prevazute de lege, respectiv cele inscrise in vectorul fiscal; cu toatea acestea, contribuabilii declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare  si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.

3.       Are obligatie de a  face toate inregistrarile obisnuite in contabilitate

4.       Este supusa obligatiei privind plata impozitelor si taxelor prevazute de lege aferente activitatilor economice desfasurate, fara a beneficaia de dreptul de deducere a cheltuielilor si a  TVA-ului aferente achizitiilor efectuate.

5.       Pentru achizitiile de bunuri/servicii efectuate in perioada in care firma  nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor pe care urmeaza sa le efectueze dupa data inregistrarii in scopuri de TVA, are dreptul sa  ajusteze  TVA in favoarea sa, prin inscrierea in primul Decont de TVA depus dupa inregistrarea in scopuri de TVA sau intr-un decont ulterior a taxei aferente:

a)      bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate (constatate pe baza de inventariere, in momentul inregistrarii);

b)      activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat;

c)       imobilizarilor in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietate in momentul inregistrarii in scopuri de TVA;

d)      achizitiilor de bunuri si servicii care urmează a fi obtinute (pentru care exigibilitatea TVA a intervenit inainte de data inregistrarii in scopuri de TVA si al caror fapt generator are loc dupa aceasta data).

6.       Beneficiarii care achiziționează bunuri si/sau servicii de la contribuabili declarati incactivi nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizitiilor respective, cu excepția achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silită si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului.

7.       Contribuabilii carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – e) Codul Fiscal[1] nu beneficiaza, in perioada respectiva, de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor efectuate, dar sunt supusi obligatiei de plata a TVA colectate, aferentă operatiunilor taxabile desfasurate in perioada respectiva. Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operaţiunilor care urmează a fi efectuate după data înregistrării în scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI Cod Fiscal, se ajusteaza in favoarea persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 156^2 depus de persoana impozabila după inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, intr-un decont ulterior, taxa aferenta:

a)         bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul înregistrării;

b)        ctivelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul înregistrării. În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul înregistrării. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149;

c)          achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) înainte de data înregistrării şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

8.       Beneficiarii care achiziţionează bunuri şi/sau servicii de la contribuabilii persoane impozabile stabilite în România, cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b) – e) şi au fost înscrişi în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulată, nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor respective, cu excepţia achiziţiilor de bunuri efectuate în cadrul procedurii de executare silită şi/sau a achiziţiilor de bunuri de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


[1] Lit. c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. În cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA numai în situaţia în care asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; valabil până la 1 februarie 2015, când se înlocuieşte cu:  c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente. Prin excepţie, în cazul societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se dispune anularea înregistrării persoanei în scopuri de TVA dacă:

1. administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. asociaţii majoritari sau, după caz, asociatul unic şi/sau administratorii şi/sau persoana impozabilă însăşi, în cazul altor societăţi decât cele menţionate la pct. 1, au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ne gasiti pe http://serviciijuridice.com

av Consuela Scarlat

tel 0724.24.63.64

http://serviciijuridice.com