Actiunea pauliana, denumita si revocatorie, reprezinta un mijloc de protectie a drepturilor creditorului, constand in posibilitatea creditorului de a solicita, pe calea unei actiuni, sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de catre debitor in frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul isi creaza sau isi mareste o stare de insolvabilitate.

Domeniul de aplicare a actiunii pauliene se circumscrie sferei actelor juridice, indiferent de natura lor, de exemplu: acte cu titlu oneros sau gratuit, acte unilaterale sau contracte, contracte sinalagmatice sau unilaterale,  etc.

Cu toate acestea, sunt exceptate de la domeniul de aplicare a actiunii pauliene actele juridice care privesc drepturi nepatrimoniale ale debitorului, actele juridice referitoare la drepturi patrimoniale exclusive ale debitorului ce implica o apreciere personala din partea debitorului si actele juridice referitoare la drepturile si bunurile insesizabile ale acestuia.

Actiunea pauliana se fundamenteaza pe existenta unei fraude a  debitorului, in sensul ca debitorul cunoaste ca prin perfectarea unui anumit act juridic aduce un prejudiciu dreptului creditorului, si este conditionata de cauzarea unui prejudiciu creditorului, obiectivat in crearea sau accentuarea unei stari de insolvabilitate a debitorului ce se rasfrange asupra gajului general al creditorului.

De asemenea, actiunea pauliana presupune existenta unei creante certe, lichide si exigibile, fiind insa suficient ca la momentul introducerii actiunii creanta sa fie doar certa, cu conditia ca celelalte conditii ale creantei sa fie indeplinite pana la momentul pronuntarii hotararii.

In ceea ce priveste contractele cu titlu oneros sau plata facuta in executarea unui asemenea contract, admisibilitatea actiunii pauliene presupune si complicitatea tertului la frauda debitorului, in sensul ca acesta cunoaste faptul ca debitorul isi creeaza sau isi mareste astfel o stare de insolvabilitate.

Prin admiterea actiunii pauliene, actul atacat este declarat inopozabil fata de creditorul care a initiat acest demers judiciar, dar si fata de ceilalti creditori care, putand introduce actiunea, au intervenit in cauza, insa actul atacat ramane valabil si continua sa produca efecte  intre partile care au participat la incheierea acestuia.

Hotararea judecatoreasca de admitere a actiunii pauliene indisponibilizeaza bunul pana la incetarea executarii silite a creantei ce a stat la baza acesteia.  Astfel, bunul ce a constituit obiectul actului juridic declarat inopozabil va putea fi urmarit silit in vederea realizarii creantelor creditorilor indreptatiti la aceasta masura de indisponibilizare, cu respectarea cauzelor de preferinta existente intre acestia. Tertul dobanditor, pentru a evita urmarirea silita a bunului, are posibilitatea de a pastra bunul, platind creditorului caruia ii profita actiunea o suma de bani egala cu prejudiciul suferit.

Masura indisponibilizarii bunului, pentru a fi opozabila, trebuie supusa formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara, dupa caz.

Ne gasiti pe http://serviciijuridice.com/

Av Consuela Scarlat