Actiunea oblica, denumita si actiune indirecta sau subrogatorie, reprezinta un mijloc juridic prin care creditorul exercita drepturile si actiunile patrimoniale ale debitorului, atunci cand acesta refuza sau neglijeaza sa le exercite in prejudiciul creditorului, ca urmare a diminuarii patrimoniului sau.

Actiunea oblica are natura juridica a unei masuri de conservare a gajului general al creditorului, aceasta neavand ca efect realizarea creantei sale ci doar asigurarea conditiilor ce permit realizarea creantei, prin introducerea in patrimoniul debitorului a unei valori patrimoniale susceptibila sa serveasca la satisfacerea creantei.

Desi domeniul de aplicare al actiunii oblice se circumscrie numai drepturilor si actiunilor patrimoniale ale debitorului, acesta cunoaste si o limitare, in sensul ca nu pot fi exercitate pe calea actiunii oblice toate drepturile si actiunile patrimoniale. Astfel, creditorii nu pot exercita pe aceasta cale drepturile si actiunile care sunt strans legate de persoana debitorului si, deci, implica o apreciere personala din partea acestuia,  nu pot incheia acte de administrare a patrimoniului acestuia sau acte de dispozitie juridica si nu pot exercita drepturi patrimoniale insesizabile, obiectul acestor drepturi fiind neurmaribil.

Cu titlu de exemplu, creditorul poate exercita pe calea actiunii oblice, dreptul la recuperarea unei creante,  dreptul la actiunea in revendicare a unui bun proprietatea debitorului, efectuarea unei formalitati de publicitate imobiliara sau mobiliara precum si orice alte drepturi patrimoniale existente efectiv in patrimoniul debitorului, a caror neexecutare tinde la diminuarea gajului general al creditorului.

Exercitarea actiunii oblice presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

          Creditorul trebuie sa detina o creanta certa si exigibila impotriva debitorului sau;

          Debitorul sa aiba o conduita pasiva, adica sa neglijeze sau sa refuze exercitiul dreptului sau;

          Creditorul trebuie sa faca dovada unui interes serios si legitim in exercitarea actiunii oblice, si anume prejudiciarea sa din cauza pasivitatii debitorului;

Admiterea actiunii oblice profita tuturor creditorilor in temeiul dreptului lor de gaj general, iar nu doar creditorului care a exercitat actiunea, activul reintrodus in patrimoniul debitorului urmand a servi la acoperirea creantelor sale proportional cu valoarea acestora.

Ne gasiti pe http://serviciijuridice.com/

Av Consuela Scarlat