Dreptul de proprietate privata cunoaste anumite limite determinate de lege ale exercitarii acestui drept, carmuite fie de un interes public, fie de un interes privat, ce vizeaza continutul juridic al dreptului de proprietate prin restrangerea, intr-o oarecare masura, a exercitarii atributelor sale.

O limita legala a exercitarii dreptului de proprietate privata, circumscrisa deservirii unui interes public, isi are izvorul in Legea energiei electrice si a gazelor naturale  nr. 123/2012 si are ca obiect instituirea unui drept de uz si de servitute asupra terenurilor si bunurilor propriete privata, precum si asupra activitatilor desfasurate in vecinatatea acestora in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare si de licente relative la realizarea capacitatilor energetice.

Drepturile de uz si de servitute derivand din Legea energiei electrice si a gazelor naturale au ca obiect utilitatea publica si se exercita pe toata durata existentei capacitatii energetice sau, temporar, cu ocazia interventiei anumitor lucrari prevazute de lege cu privire la o capacitate in functiune fara a se inscrie in Cartea Funciara si cu respectarea principiului echitatii, a dreptului de proprietate si a minimei afectari a acestuia.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale reglementeaza dreptul proprietarilor terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute de a solicita titularior de licente si autorizatii incheierea unei conventii-cadru care sa prevada termenii si conditiile referitoare la durata, continutul si limitele de exercitare a acestor drepturi, precum si pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor, despagubirilor si a modului de plata a acestora, corelativ cu obligatia titularilor de licente si autorizatii de a proceda la incheiera acestor conventii in termen de 30 de zile de la data solicitarii proprietarilor terenurilor afectate.

Regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si de servitute, determinarea cuantumului indemnizatiilor, a despagubirilor si a modului de plata a acestora, precum si conventia-cadru, se aproba prin hotarare a Guvernului.

Avand in vedere caracterul exceptional al limitarii dreptului de proprietate privata in lumina dispozitiilor constitutionale, proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de uz si de servitute au dreptul la indemnizatii si, respectiv, la despagubiri pentru prejudiciile cauzate urmare a exercitarii drepturilor de uz si de uzufruct.

Astfel, pe de o parte, titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor afectate desfasurarii activitatilor din sectorul energiei electrice au dreptul la indemnizatii pentru restrangerea exercitarii dreptului de proprietate, ce se stabilesc prin conventi-cadru.

Pe de alta parte, titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ce intra sub incidenta limitelor legale instituite in domeniul energiei electrice au dreptul la despagubiri pentru prejudiciile cauzate urmare a exercitarii drepturilor de uz si de servitute circumscrise efectuarii de lucrari la capacitatile energetice. Cuantumul despagubirilor se stabileste prin acordul partilor sau, in cazul in care partile nu se inteleg, prin hotarare judecatoreasca.

Ne gasiti pe http://serviciijuridice.com/

av Consuela Scarlat