Conform Noului Cod Civil, au fost aduse unele noutati relative la contractul de antrepriza, fiind reglementate atat reguli comune cu privire la contractul de antrepriza cat si reguli speciale aplicabile contractului de antrepriza  pentru lucrari de constructie.

In temeiul Noului Cod Civil, s-a extins sfera de aplicare a contractului de antrepriza astfel incat obiectul acestui contract desemneaza orice prestare de servicii sau executie de lucrari ce nu beneficiaza de o reglementare speciala. Astfel, prin contractul de antrepriza, una din parti, respectiv antreprenorul, se obliga  ca, pe riscul sau, sa execute o anumita lucrare, materiala ori intelectuala,  sau sa presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, in schimbul unui pret

Contractul de antrepriza pentru lucrari de constructie,  avand ca obiect lucrari ce necesita eliberarea autorizatiei de construire potrivit legii, este tratat in mod distinct de Noul Cod Civil, ca o varietate a contractului de antrepriza, fiind prevazute anumite reguli particulare ce guverneaza efectele acestuia, ce urmeaza a se completa cu regulile comune in materia contractului de antrepriza in masura in care acestea sunt compatibile cu reglementarea speciala.

Reguli comune privind contractul de antrepriza conform Noului Cod Civil:

·         Contractul de subantrepriza: este reglementata posibilitatea antreprenorului de a incredinta unuia sau mai multor subantreprenori executarea unor parti ori elemente ale lucrarii sau serviciilor, cu exceptia situatiei in care contractul de antrepriza a fost incheiat  in considerarea persoanei sale.

·         Actiunea directa a lucratorilor: persoanele care, in baza unui contract incheiat cu antreprenorul, au desfasurat o activitate circumscrisa realizarii obiectului contractului de antrepriza si nu au fost platite de catre antreprenor, au la indemana o actiune directa impotriva beneficiarului, pana la concurenta sumei pe care acesta din urma o datoreaza antreprenorului la momentul respectiv.

·         Obligatia de receptie a lucrarii: este instituita obligatia beneficiarului de a verifica  si receptiona lucrarea, sau dupa caz de a o ridica, intr-un termen rezonabil, daca aceasta corespunde conditiilor stabilite prin contract. In cazul in care beneficiarul, fara motive temeinice, nu procedeaza la verificarea lucrarii sau nu comunica rezultatul verificarii, se va considera, cu titlu de sanctiune, ca lucrarea a fost receptionata fara rezerve.

·         Garantia contra viciilor si pentru calitatile convenite: antreprenorul datoreaza garantie contra viciilor lucrarii si pentru calitatile convenite.

·         Ipoteca legala: antreprenorul beneficiaza de o ipoteca legala asupra lucrarii, constituita si conservata in conditiile legii, in vederea garantarii platii pretului datorat pentru lucrare.

·         Incetarea contractului: conform noii reglementari, decesul beneficiarului nu determina incetarea contractului decat daca aceasta face imposibila sau inutila executarea sa iar decesul antreprenorului sau incapacitatea sa de a executa contractul nu constituie un motiv de incetare a contractului decat daca acesta a fost incheiat in considerarea aptitudinilor personale ale antreprenorului.

Pentru mai multe detalii ne gasiti pe http://serviciijuridice.com.