In  cazul adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc, cererea de incuviintare a adoptiei se introduce direct de catre sotul parintelui firesc, nefiind necesara parcurgerea etapelor prealabile incuviintarii adoptiei  interne reglementate de Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata.

Solutionarea cererilor de incuviintare a adoptiei copilului de catre sotul parintelui firesc este de competenta tribunalului in a carui raza teritoriala se afla domiciliul adoptatului, iar judecarea cauzei se face cu citarea adoptatorului si a parintilor firesti ai adoptatului.

Anterior solutionarii cererii de incuviintare a adoptiei, parintii firesti trebuie sa fie informati in mod corespunzator asupra implicatiilor exprimarii consimtamantului lor la adoptie  de catre Directia in a carei raza teritoriala acestia locuiesc in fapt, in acest sens intocmindu-se un raport ce se va depune in instanta.

Consimtamantul parintelui firesc se da in fata instantei judecatoresti odata cu solutionarea cererii de incuviintare a adoptiei, nemaifiind valabil consimtamantul dat in forma autentica in fata notarului public.

In cazul copilului care a implinit varsta de 10 ani, consimtamantul acestuia la adoptie este obligatoriu  si se da in fata instantei judecatoresti dupa ce, in prealabil, acesta a fost informat de cate directia in a carei raza teritoriala domiciliaza despre consecintele adoptiei in concordanta cu varsta si maturitatea sa  si s-a intocmit un raport in acest sens.

av Consuela Scarlat

tel 0724.24.63.64

email: avocat@serviciijuridice.com

http://serviciijuridice.com